HIRS BIRLIGI

tr.s6


HIRS BİRLİKLERİ KURALLARI

1) Bütün HIRS oyuncuları kardeştir ve ayrımcılık yoktur.HIRS birlikleri dışında hiçbir birliği ve hiçbir birlik oyuncusunu birleşme olarak tanımıyoruz.

2 ) HIRS birliklerinde son karar mercii birlik başkanlarıdır. Birlik Başkanlarıda Ana birlikte bulunan Genel Başkan' a bağlıdırlar.

3 ) HIRS birlikleri içerisinde birlik arkadaşına saldırı, küfür ve disiplinsiz tutumların sonucu, oyuncunun birlik tarafından yıkımıdır; bu, birlik başkanları bile olabilir... Rakiplerle dahi, küfür ve hakaret içerikli diyaloglar kesinlikle kabul edilemez; bu tarz davranışlar gösterenler Multi Hunter'a bırakılmayacaktır...

4 ) Bütün askerler birlik askerleridir.

5 ) Vaha sorunlarında kurallar nettir merkez köyün gördüğü tüm vahalar merkeze aittir diğer şekilde vahalar hızlı olanındır..(merkez köy 15 lı ya da 9 ludur.)

6 ) Casusluk yıkım sebebidir

7 ) Tüm HIRS birlikleri yağmaları tüm HIRS birliklerinindir , Yağma köy yapana Dua edin ve erken davranıp ilk siz yağmalayın.Yağma köylere lütfen mancınıklı saldırı amayın

8 ) Multi olmak, başkasının köyüne şifreyle girmek kesinlikle yasaktır.

9 ) Rakip oyuncular da oyun arkadaşımızdır.

10 ) Mazeretsiz sarı yakmak ihraç nedenidir, diğer renkleri saymıyoruz bile... mazeretli sarı yakanların gerekçeleri tüm birliğe mesajla bildirilir..

11) Tüm oyuncular tüm desteklere katılmak zorundadır.

12) Reislemelerde Saldırılan köydeki asker kesim ve Köşk yıkım raporlarını saklamak ve istendiğinde yönetime sunmak mecburidir.

13) Herhangi bir HIRS oyuncusunun merkez köyünün 7x7'sine köy kurarken mutlaka ama mutlaka oyuncudan izin alınması gerekmektedir.Aksi taktirde köy yıkılır yıkan birlik yıkılan köye ait göçmen masrafını karşılar.

14) HIRS birliklerinden herhangi bir üyenin saldırısına karşı savunma yapılmayacak ve gelen saldırı birlik yönetimine bildirilecek.

15) Birlikler arası geçişlerde çıkacağınız birliğin yönetimine haber vermek mecburidir , çıkmak istediğiniz birliğin yönetimi onaylamadığı sürece başka bir HIRS birliğine geçemezsiniz.

16) Temsilcilik verdiğiniz kişiler kesinlikle HIRS birlikleri içerisinden olmalıdır, hesap sahibi temsilcisinin yaptığı herşeyden kendisi yapmış gibi sorumludur... Bu yüzden temsilcilik verilecek kişi hk. da titiz davranılması hem birliğin hem de hesap sahibinin faydasına olacaktır...

17) Yağma olmak ağır kusurdur.Yağma olan veya yukarda belirtilen nedenlerin herhangi birinden dolayı birliğinden atılan oyuncular hiçbir HIRS birliğine alınmaz.. Haberi olmadan böyle kişileri birliğe alan yöneticiler uyarıldığı andan itibaren oyuncuyu derhal birlikten atmakla mükelleftir....

18) Kurallar çok nettir ve okunduğu gibi direk anlaşılır; hiçbir şekilde bir tarafın ya da kişinin lehine- alehine olacak şekilde yoruma açık değildir...

Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!